Kotva
Zápis 1. ročník
PF UK

Nepřehlédněte
Přeplatek stravného
25.7.2022

Vážení rodiče,

přeplatek stravného obdržíte na svůj účet do 29.7.2022.

Stravné od 1.5.2022
1.5.2022

Vážení rodiče,

od 1.5.2022 se zvyšuje cena za oběd:

žáci  7-10 let       32,- Kč

žáci 11 - 14 let    34,- Kč

BAKALÁŘI

Evidenční systém školy 

BAKALARI

Ovoce a zelenina do škol

Nový Bor

MŠMT

Odkazy
Mapa webu
A
A
A

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2765x
Zápis žáků do 1. ročníku

proběhne ve dnech 15. a 16. dubna 2021 v přízemí budovy školy (Generála Svobody 114) od 14:00 do 17:00 hod.

Zapsány budou děti narozeny od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které měly odklad školní docházky.

Naše škola nabízí:
- zařazení školy do projektu Tvořivá škola
- výuku čtení genetickou metodu
- písmo Comenia Script
- logopedický a dyslektický nácvik
- společné víkendové akce
- širokou škálu mimoškolního vyžití - kroužky: hra na flétnu, pěvecký, výtvarný, FIE, pohybové hry, anglický jazyk

Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz. 
Nabízíme možnost rezervovat si čas zápisu na webových stránkách školy www.zsarnultovice.cz v registračním kalendáři. O zpřístupnění kalendáře budeme informovat.

Den otevřených dveří proběhne po domluvě kdykoliv.

 


Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

 

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka Základní školy Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace stanovil kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků přijímaných do 1. tříd.

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 20 žáků.

 

Kritéria pro přijetí

 

- Dítě s trvalým či přechodným pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy

- Dítě, které nemá trvalý či přechodný pobyt ve spádové oblasti školského obvodu školy, ale má ve škole    sourozence

- Dítě, které nemá trvalý či přechodný pobyt ve spádové oblasti školského obvodu školy

 

 

Stanovení pořadí

Kritéria a jejich pořadí jsou rozhodné pro přijetí dítěte v případě vyššího zájmu počtu dětí, než je kapacita otvíraných tříd ve školním roce 2020/2021. Bude-li převyšovat počet uchazečů ze spádového obvodu (kritérium č. 1) kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne los. Losování evidenčních čísel provede člen Školské rady za přítomnosti vedení školy. Kritéria č. 2a č. 3 budou použita, pokud se nenaplní kapacita tříd podle prvního kritéria, to je podle počtu dětí z naší spádové oblasti.

 

Rodiče žáků, kteří dostali odklad povinné školní docházky, musí znovu požádat o přijetí svého dítěte. V případě, že bude dítě po odkladu povinné školní docházky z předchozího roku, předloží zákonný zástupce rozhodnutí o udělení odkladu, pokud byl odklad proveden na jiné škole. Přijetí bude posuzováno dle Kritérií pro přijetí do 1. třídy.

                   

Zápis 1.ročník online

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.