Kotva
Národní plán obnovy

Národní plán obnovy 2020 - 2024 - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Naše škola se zapojila v cílech:

172 - Vybavení škol digitálními technologiemi

Cíl 172 (Velikost: 302.62 kB)

173 - Zakoupení IT zařízení do školního fandu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky

Cíl 173 (Velikost: 303.98 kB)

174 - Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT

Cíl 173 174 (Velikost: 306.32 kB)

Cíl 174 (Velikost: 303.23 kB)

 

Nepřehlédněte
Ředitelské volno
6.5.2024

Na základě zákona č.561/2004 Sb., §24, odst. 2 ve znění pozdějších zákonů vyhlašuji

6. a 7. května

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Mgr. Jiřina Jelínková

Obědy školákům

Zdravá 5

BAKALÁŘI

Evidenční systém školy 

BAKALARI

Hrdá škola

Ovoce a zelenina do škol

Nový Bor

MŠMT

Odkazy
Mapa webu
A
A
A

Ing. Roman Šmíd, MBA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Telefon227 031 495
E-mailroman.smid@moore-czech.cz

 

Informační memorandum (Velikost: 210.12 kB)

Informace o zpracování osobních údajů - cookies (Velikost: 122.86 kB)

Informace ke zpracování osobních údajů - covid19 (Velikost: 115.85 kB)

 

Informace poskytované na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Označení a uvozovací text položky

Obsah položky

 

1. Název

Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena městem Nový Bor dne 14.12.2016 zřizovací listinou č.j. 656/16/ZM25 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace.

Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola

Školní jídelna-výdejna

Školní družina

4. Kontaktní spojení

datová schránka: 3e9mqa6

telefony. 737 382 662, 487 727 686
Mgr. Jiřina Jelínková, 737 382 662, jelinkova@zsarnultovice.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Generála Svobody 114
Nový Bor, Arnultovice

473 01 Nový Bor

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Je totožná s adresou podatelny organizace.

4.3 Úřední hodiny

Podatelna

Pondělí – pátek 8:00 – 16:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Základní škola 00420 7737 382 662, 487 727 686

Školní jídelna 00420 734 621 891 (odhlašování obědů)

Školní družina 00420 732 375 255

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.zsarnultovice.cz

4.6 Adresa podatelny

Výše uvedená adresa slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě.

4.7 Elektronická adresa podatelny

jelinkova@zsarnultovice.cz    

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 3e9mqa6

5. Případné platby lze poukázat

27-5263320287/0100 (Komerční banka, a.s.)
Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.

6. IČO

IČ 72743964

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Zřizovací listina

8.2 Rozpočet

Viz web školy -  profil ZŠ/okumenty

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

- osobně či písemně v podatelně organizace

- poštou,

- datovou schránkou

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz

- osobně či písemně v podatelně organizace

- poštou,

- datovou schránkou

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, v platném znění:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

11.2 Vydané právní předpisy

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na webu školy

Organizační řád školy - výběr:

Školní řád základní školy (Velikost: 214.3 kB)

Dodatek školního řádu č.2 (Velikost: neznámá)

Dodatek školního řádu č.3-distanční výuka (Velikost: neznámá)

Vnitřní řád školní družiny (Velikost: 144.46 kB)

Směrnice k poskytování informací

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,

Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.Zzpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Viz zprávy o kontrolní činnosti  - k dispozici u ředitelky školy

Celkem: 1 kontaktů
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.