Kotva
Národní plán obnovy

Národní plán obnovy 2020 - 2024 - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Naše škola se zapojila v cílech:

172 - Vybavení škol digitálními technologiemi

Cíl 172 (Velikost: 302.62 kB)

173 - Zakoupení IT zařízení do školního fandu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky

Cíl 173 (Velikost: 303.98 kB)

174 - Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT

Cíl 173 174 (Velikost: 306.32 kB)

Cíl 174 (Velikost: 303.23 kB)

 

Nepřehlédněte
Ředitelské volno
6.5.2024

Na základě zákona č.561/2004 Sb., §24, odst. 2 ve znění pozdějších zákonů vyhlašuji

6. a 7. května

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Mgr. Jiřina Jelínková

Obědy školákům

Zdravá 5

BAKALÁŘI

Evidenční systém školy 

BAKALARI

Hrdá škola

Ovoce a zelenina do škol

Nový Bor

MŠMT

Odkazy
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 6.6.2017 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 10037x

Arnultovická škola patří mezi nejstarší školy v našem městě. První známky o škole jsou zaznamenány v listinách pana Lva Libštejnského z let 1623 – 1633. Původní školní budova byla roubená s dřevěnou věžičkou, kam byl v roce 1713 umístěn zvon. Střecha školní budovy byla z části pokryta šindelem a z části došky. V budově byla umístěna jedna třída, byt pro učitele, komora na školní pomůcky a malá světnička k pronajmutí. Ke škole patřila též velká zahrada s dřevěnou kůlnou. Tato budova byla v roce 1796 pro sešlost zbourána.

V roce 1813 byla dokončena stavba druhé školní budovy. I tato nová budova byla též dřevěná s věžičkou a zvonem, ale na rozdíl od původní budovy již byla z části postavena na kamenných základech a rozšířená o sklepní prostory. Obě školní budovy byly jednopatrové. Druhá budova sloužila k výuce mládeže více než 50 let. Jenomže dětí stále přibývalo a další třídy nebylo možné ve škole umístit. Proto obec rozhodla vystavět novou – v pořadí již třetí školní budovu.

17. září 1874 byla slavnostně otevřena nová zděná, dvoupatrová školní budova, která slouží výchově a vzdělání do dnešního dne. Dnešní vzhled budovy a jejího okolí se hodně změnil. Za největší kosmetické úpravy lze považovat odstranění věžičky v poválečných letech, výměnu oken (1986), zhotovení fasády (1977) a revitalizace budovy (2010).

1. 9. 1948 byla zahájena činnost české základní školy v této historické budově. V průběhu let byla ke škole přiřazena budova školní družiny a v roce 1985 byl zahájen provoz pavilonu, který vznikl jako přístavba této budovy. Dnes je ve škole pět tříd, jedna jazyková učebna, hudebna, počítačová učebna, tělocvična, dvě herny pro účely školní družiny, keramická dílna, žákovská a učitelská knihovna. Nedílnou součástí školy je též ředitelna, kancelář, sborovny, kabinet školních pomůcek, sklad učebnic, kuchyň s jídelnou, kancelář pro vedoucího stravování i malá dílna pro pana školníka. Škole nechybí ani pěkné prostorné šatny a zmodernizované sociální zařízení. Budovy jsou vytápěny plynovým ústředním topením. Od roku 1993 ke škole patří sportovní hřiště v Žižkově ulici. Z tohoto výčtu je patrné, že se nezměnil pouze vzhled školní budovy, ale především vnitřní prostředí a vybavení školy.

Ředitelé, kteří působili na zdejší škole

Od zahájení české školy v Arnultovicích (od roku 1948) se vedení školy vystřídalo zatím 9 ředitelů. Prvním ředitelem, který byl pověřen zahájením provozu české školy, byl pan Josef Herclík, který své žezlo předal dalšímu muži – panu Antonínu Novákovi. Po těchto dvou mužích několik desítek let působily ve vedení školy ženy – paní Jarmila Deylová, paní Marie Hradcová, paní Libuše Parýzková a paní Milada Badalcová. V roce 1990 převzal ředitelské místo opět muž – pan Mgr. Stanislav Valdman, který se v roce 1996 vrátil ke svému původnímu novinářskému povolání. V tomto roce nastoupila do funkce – paní Mgr. Jiřina Macáková. Nynější ředitelkou školy je Mgr. Jiřina Jelínková.

Na postu ředitele zdejší školy setrvala nejdéle paní Milada Badalcová, která zajišťovala chod školy celých 13 let.
Zaměstnanci školy

Kromě jmenovaných ředitelů pracovalo ve škole v Arnultovicích přibližně sto pedagogických pracovníků a tři desítky správních zaměstnanců. Všechny tyto zaměstnance nelze vyjmenovat, ale všem patří poděkování a slova uznání za péči, kterou věnovali dětem i zvelebení školy. Práce ve škole nebyla vždy jednoduchá a nepřinášela jenom radost, ale mnozí pracovníci na ni s láskou vzpomínají a rádi se i dnes přijdou do školy podívat.

Nestorem školy mezi pedagogy byla bezesporu paní učitelka Marie Šotolová, která na škole vyučovala úctyhodných 40 let.

 

Zajímavosti, které se týkají počtu tříd a žáků

Naplněnost školy žactvem se v jednotlivých letech velmi lišila. Od roku 1875 bylo většinou na škole pět třídních kolektivů. Do roku 1982 výuka na škole probíhala střídavě v pěti nebo šesti třídách. Nejvyššího počtu tříd dosáhla ve školním roce 1985/86, kdy byli žáci rozděleny do 12 tříd. Od roku 1990 dochází bohužel k postupnému snižování počtu tříd a dětí.

 

 Nejvyšší počet žáků na škole    ve školním roce 1986/87  301 žáků
 Nejnižší počet žáků na škole     ve školním roce 2011/12    74  žáků

 

 Nejvyššího průměru žáků ne třídu bylo dosaženo    ve školním roce 1982/83   31 žáků
 Nejnižšího průměru škola dosáhla       ve školním roce 2011/12  15 žáků

 

Ke škole neodmyslitelně patřila též školní družina. Děti v ní byly většinou rozděleny do dvou oddělení. Výjimkou byl školní rok 1990/91, kdy bylo otevřeno 5 oddělení školní družiny se 153 žáky.

 

Budovy a materiální zabezpečení školy

1971      Vznik učitelské knihovny.

1972      Výměna vodovodní stoupačky, generální oprava ústředního topení.

1973      Přestavba komína, výměna podlahových krytin, nové vodní čerpadlo.

1976      Vybudování ústředního topení v budově školní družiny, nové oplocení zahrady u školní družiny.

1977      Oprava hlavní budovy – nová fasáda, oplechování okapů a střechy, svodové trubky, nátěry a dveří a rámů oken, výměna svítidel, reorganizace místností.

1978      Oprava a nátěry školních lavic.

1979      Generální oprava elektroinstalace na hlavní budově, vymalování chodeb a místností.

1978      Z bezpečnostních důvodů uzavřena budova školní družiny – generální oprava této budovy. Provoz v této budově byl opět zahájen až v roce 1984.

1984-85 Probíhala přestavba pavilónu.

1986      Generální oprava hlavní budovy – výměna stropů a podlah, vodoinstalace, rozvodu odpadů, výměna oken, obložení tříd a chodeb dřevotřískovými deskami, výměna dveří.

V prosinci 1987 byl provoz v této budově obnoven.

1991      Nová střecha na budově školní družiny, oprava okapů na hlavní budově, vybudování závětří u pavilónu.

1992      Zabudování bezpečnostního zařízení.

1993      Plynofikace topení, automatická regulace tepla, zprovoznění školního hřiště v Žižkově ulici.

1996      Pořízení počítače, reorganizace místností, vybudování kanceláře pro zástupce ředitele, nová střecha na pavilónu, nové oplocení části školní zahrady u hlavní budovy.

1997      Vybudování školního doskočiště, zakoupení kopírky.

1998      Dárek od MěÚ v Novém Boru k 50. Výročí naší školy   generální oprava a přestavba topení ve školní družině i na pavilónu a výměna nevhodné podlahové krytiny v tělocvičně.

2009      Modernizace sociálního zařízení.

2010      Revitalizace hlavní budovy – výměna oken, nová fasáda.

2012      Rekonstrukce vytápění hlavní budovy – rozvody, topná tělesa, kotelna.

Rekonstrukce kotelny budovy školní družiny, výměna osvětlení učeben v hlavní budově. Úprava půdy – pochozí lávky.

 

Tyto finančně nákladné akce se mohly uskutečnit jedině díky vstřícnému postoji obce. Na vylepšování školního prostředí a okolí školních budov se také nemalou měrou podílel bývalý patronátní závod VÚUS Nový Bor. Za jeho přispění a značného pracovního úsilí zaměstnanců školy došlo k velkému zlepšení školního prostředí a kultury vyučování.

 

Přání na závěr

Škole:

aby MěÚ v Novém Boru měl pro ni nadále pochopení a vždy našel dostatek financí, které na udržování této „postarší dámy“ budou potřeba. Aby si nadále udržela úroveň, která je srovnatelná s úrovní ostatních větších škol ve městě. Svědčí o tom především umístění našich žáků v různých soutěžích i přijímacích řízení.

Zaměstnancům:

pohodové a klidné pracovní prostředí, pevné nervy, hodně zdraví a samé bezproblémové žáky.

Žákům:

aby na chvíle prožité v naší škole co nejdéle v dobrém vzpomínali.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.