Kotva
Nepřehlédněte
Zápis do 1. ročníku
16.4.2020

bude probíhat ve dnech

16. a 17. dubna 2020

od 14 do 17 hodin.

Zapsány  budou děti narozeny

od 1. 9. 2013  do  31. 8. 2014 a děti, které měly odklad školní docházky.     

Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Nabízíme možnost rezervovat si čas zápisu na webových stránkách školy v registračním kalendáři.

 

Den otevřených dveří proběhne 19. 3. 2020, po domluvě kdykoliv.

Těšíme se na Vás.                   

                     

 
 
Třídní schůzky 15.1.2020
Rozvrhy
Ovoce a zelenina do škol

 
 
Nový Bor

 
 
MŠMT

 
 
Odkazy
 
 
Mapa webu
A
A
A

S RODINOU K INKLUZI

Vloženo: 22.10.2018
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008505Projekt byl zahájen v červnu 2018 a bude realizován po dobu tří let.

Je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jeho cílem je v průběhu následujících tří let poskytovat dětem a mladistvým ze socioekonomicky znevýhodněného a zároveň kulturně odlišného prostředí komplexní podporu pro předcházení a účinné řešení školního neúspěchu ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Na základních a v mateřských školách v Novém Boru budou působit tři poradci pro rodiče, kteří jim budou poskytovat individuální podporu při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotnickými institucemi. Tým šesti mediátorek bude prostřednictvím mediací zajišťovat efektivní komunikaci mezi rodiči, žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními účastníky jednání. Pro děti v předškolním věku bude k dispozici předškolní klub Rodiny v centru.

Prostřednictvím projektu bude zajištěno dvanácti pedagogickým pracovníkům rozšíření vzdělání zprostředkováním účasti v kurzu pedagogické metody Persona Dolls.

Spolupracujícími pedagogickými institucemi jsou MŠ Klíček, ZŠ náměstí Míru, ZŠ Gen. Svobody v Arnultovicích a ZŠ Praktická Nový Bor.

V průběhu projektu dostane odbornou pomoc 50 dětí a 100 rodičů z výše zmíněné cílové skupiny.

Rodiče a děti z naší školy mohou zdarma využít služeb Poradkyně pro rodiče a Odbornou garantku.

Poradkyně jsou nestranné a podpoří vás a vaše děti ve složitých situacích:   

  • Pomůžou vám v komunikaci se školou nebo školkou, pedagogicko-psychologickou poradnou nebo sociálním odborem města.
  • Poradí, jak na učení, výchovu i předškolní přípravu.
  • Vysvětlí případné doporučení učitele k přípravě žáka do školy.
  • Dají vám informace ke vzdělávání.
  • Zprostředkují mediaci. (Velikost: neznámá)
  • Zařídí doučování. (Velikost: neznámá)
  • Doporučí, kam se obrátit pro další odbornou pomoc.
  • V případě potřeby vás doprovodí ke specialistům – do poradny, k lékaři, na úřady apod.
  • Odborný garant (Velikost: neznámá) vám pomůže řešit složité situace.

 

Kontaktujte poradkyni:

 

Vieru Traupovou
 608 001 248
 traupova@rodinavcentru.cz

ZŠ Arnultovice

Pondělí

—————–

Úterý

14:00 – 16:00

Středa

—————–

Čtvrtek

—————–

Pátek

—————–

 

Jsme zapojeni do projektu S rodinou k inkluzi, který poskytuje dětem a žákům z Novoborska všestrannou podporu při řešení školního neúspěchu a jeho předcházení.
Projekt zaštiťuje nezisková organizace Rodina v centru (odkaz na https://www.rodinavcentru.cz/sluzby/inkluze/) a je financován z prostředků EU.
Stáhněte si informační brožuru (Velikost: neznámá). (soubor - skládačka inkluze web)

O našich aktivitách v Novém Boru si více přečtěte zde. (odkaz na články pro veřejnost, které vznikají v rámci projektu a jsou zveřejněny na našich stránkách - https://www.rodinavcentru.cz/poradci-pro-rodice-propojuji-skolu-s-jejim-okolim/)

Informace o ochraně osobních údajů najdete zde (Velikost: neznámá). (soubor ochrana osobních)
Informace a kontakty (Velikost: 249.09 kB)

Doučování (Velikost: 117.69 kB)

Mediace (Velikost: 147.41 kB)

Odborný garant (Velikost: 95.48 kB)

Ochrana osobních údajů (Velikost: 434.91 kB)