Kotva
PF UK

Obědy školákům 2023

Nepřehlédněte
27.11.2023
22.11.2023

Vážení rodiče, i přes připojení zaměstnanaců školy k protestu, v den plánované stávky, tedy v pondělí 27. listopadu, nedojde v naší škole k přerušení provozu.

Ředitelské volno
29.9.2023

Na základě zákona č.561/2004 Sb., §24, odst. 2 ve znění pozdějších zákonů vyhlašuji

29. září 2023

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Mgr. Jiřina Jelínková

BAKALÁŘI

Evidenční systém školy 

BAKALARI

Ovoce a zelenina do škol

Nový Bor

MŠMT

Odkazy
Mapa webu
A
A
A

Přestup žáka do 6.ročníku - ZŠ U Lesa

Vloženo: 7.2.2022 | Autor: Kalitova | Zobrazeno: 987x | Zatím neupraveno
Informace pro rodiče budoucích šesťáků ZŠ U Lesa

Základní údaje o škole

 

Název: Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

              Telefon                                   487 727 972, 731 159 454      

              e-mail                                      kancelar@zsulesa.cz

               web                                        www.zsulesa.cz

Letáček s informacemi (Velikost: 258.39 kB)

Informace pro rodiče budoucích šesťáků ZŠ U Lesa

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO JAZYKOVÉ 6. TŘÍDY

  Po   24. 4. 2023     od 14.00 hod.

 

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY DO SPORTOVNÍHO ODD. 6. TŘÍDY

  Po   15. 5. 2023    od 14.00 hod.

 

 

Vzdělávání na 2. stupni

 

 • třída s rozšířenou výukou jazyků – 2 cizí jazyky v rozsahu 3 hodiny týdně pro každý, 1 hodina týdně konverzace v Aj
 • výuka druhého cizího jazyka od 7. třídy pro všechny žáky
 • žáci sportovního oddělení mají týdně 2 hodiny sportovních her
 • v 6. a 9. ročníku si žáci vybírají podle zájmu a možností školy volitelný předmět: fyzikální praktika, přírodovědná praktika, sportovní aktivity, zdravý životní styl, výtvarné techniky, zeměpisná praktika, příprava pokrmů (nabídka se může lišit)
 • individuální práce s žáky se specifickými poruchami učení, dyslektická náprava 1 hodinu týdně (dle doporučení poradenského zařízení)
 • aktivní spolupráce s PPP
 • projektové vyučování
 • realizujeme doučování v různých ročnících a předmětech dle potřeb žáků a dle možností školy (financováno z projektu Šablony pro ZŠ)

 

Zájmové kroužky:

 • kroužek z ČJ a M příprava na přijímací zkoušky na střední školu
 • šikovné ruce
 • keramika

Aktivity školy

 • každoroční lyžařský výcvik
 • účast na vědomostních soutěžích a olympiádách, které vyhlašuje MŠMT
 • účast na všech sportovních akcích pořádaných AŠSK a DDM
 • ekologické aktivity – třídění odpadu ( kontejnery na chodbách ), soutěže, vzdělávací akce
 • projekty v rámci protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů
 • každoroční akademie pro veřejnost
 • každoroční návštěvy kulturních a vzdělávacích programů a projekcí
 • vánoční jarmark
 • dny otevřených dveří
 • účast na charitativních projektech
 • pořádání sportovních aktivit pro děti z MŠ

 

Vybavenost školy:

 • dvě učebny výpočetní techniky a informatiky
 • tři jazykové učebny
 • interaktivní tabule ve všech třídách
 • dvě tělocvičny
 • moderní sportovní areál pro výuku i mimoškolní aktivity
 • výtvarný ateliér a keramická dílna
 • školní knihovna
 • cvičná kuchyňka
 • multimediální aula pro kulturní, vzdělávací i společenské akce
 • školní jídelna vyhovující normám EU

 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) „Škola pro život“.

Základní body charakteristiky ŠVP.

 • respektování žákovy osobnosti, diferencovaný přístup, rozvoj osobnosti každého jedince, dobré vztahy uvnitř školy i s rodiči žáků, úspěšné zapojení žáků v dalším vzdělávání a v životě…

 

Přihláška do sportovní třídy (Velikost: 47 kB)

Přihláška do jazykové třídy (Velikost: 47.5 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.