Kotva
PF UK

Nepřehlédněte
PF 2023
23.12.2022

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme krásné sváteční dny. Ať je nový rok 2023 naplněný pohodou, radostí a štěstím.

 

 

Stravné od 1.1.2023
1.1.2023

Vážení rodiče,

od 1.1.2023 se zvyšuje cena za oběd:

žáci  7-10 let       34,- Kč

žáci 11 - 14 let    36,- Kč

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29.11.2022

Vážení rodiče a zájemci,

srdečně Vás zveme na prohlídku školy 29.11.2022 od 8:00 do 11:40 hod.

Přijměte pozvání na společné vánoční tvoření v prostorách školní družiny 29.11.2022 od 14:00 do 16:00.

Přijďte si užít společné chvíle a naladit se na Vánoce.

BAKALÁŘI

Evidenční systém školy 

BAKALARI

Ovoce a zelenina do škol

Nový Bor

MŠMT

Odkazy
Mapa webu
A
A
A

Přestup žáka do 6. ročníku - ZŠ náměstí Míru Nový Bor

Vloženo: 3.2.2022 | Autor: Kalitova | Zobrazeno: 916x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, rozhodli jste se, že Vaše dítě přestoupí do 6. ročníku ZŠ náměstí Míru Nový Bor? Jsme rádi, že jste se rozhodli právě pro naši školu.

Co je k tomu potřeba?

 

K přestupu žáka na ZŠ náměstí Míru Nový Bor je třeba podat Žádost o přestup žáka (Velikost: neznámá) (Velikost: 93.82 kB) na ředitelství školy (nejlépe během měsíce května).

 

Žádost je nutné vyplnit osobně v kanceláři školy. K sepsání žádosti potřebujete občanský průkaz a  rodný list dítěte.

 

Na naší škole je možné žáka přihlásit do skupiny s rozšířenou výukou jazyků a do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy (vzájemně se nevylučuje – žák může být zařazen do obou skupin).

 

Do jazykové skupiny se mohou přihlásit žáci 5. ročníků naší školy, kteří do jazykové skupiny nebyli zařazeni v 1. ročníku, a žáci 5. ročníků jiných škol. Jako první cizí jazyk je vyučován anglický jazyk. Od 6. ročníku si mohou žáci vybrat druhý cizí jazyk, a to jazyk německý nebo francouzský.

Hodinová dotace pro anglický jazyk i druhý cizí jazyk je od 6. do 9. ročníku 3 hodiny týdně.

Přihláška je ke stažení na stránkách školy v sekci:

PRO RODIČE – SKUPINA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ 

 

Žáci II. stupně základní školy, kteří nebudou v jazykové skupině, se budou vyučovat anglickému jazyku také v hodinové dotaci 3 hodin týdně.

Od 7. do 9. ročníku budou mít žáci povinný druhý cizí jazyk (německý nebo ruský) s dotací 2 hodiny týdně.

 

Do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy se mohou přihlásit žáci 5. ročníků naší školy i z okolních škol. Hodinová dotace pro skupinu s rozšířenou výukou tělesné výchovy je 3 hodiny týdně.

Přihláška a podrobné informace najdete na našich stránkách v sekci:

PRO RODIČE – SKUPINA S ROZŚÍŘENOU VÝUKOU TV

 

Skupina s rozšířenou výukou jazyků

přijímací zkoušky do skupiny s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVJ) proběhnou:

pro 6. třídu - ve středu 10. 5. 2023 (pro děti z okolních škol)

 

Zkouška obsahuje probrané učivo anglického jazyka 1. stupně. Písemná část v podobě online testu prověří gramatické znalosti (zájmena, sloveso CAN, slovesa to BE, to HAVE GOT a pravidelná slovesa v přítomném čase prostém ve větách kladných, záporných, v otázkách, v krátkých odpovědích). Obsahuje také poslechové cvičení a cvičení na porozumění psanému textu. Zahrnuje i doplňovací cvičení z českého jazyka (i/y - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, slovní druhy). V ústní části žák popíše obrázek a předvede schopnost komunikovat na probraná témata: My family, My friends, My school, My day, My free time.  

 

V šestém ročníku bude žák ve skupině s rozšířenou výukou jazyků kromě anglického jazyka vyučován také druhému cizímu jazyku, a to v časové dotaci 3 hodiny týdně. Pro usnadnění organizace výuky v ve skupinách s rozšířenou výukou jazyků pro příští školní rok Vás proto žádáme o sdělení informace, který cizí jazyk si Vaše dcera/Váš syn vybere jako druhý. K volbě nabízíme německý nebo francouzský jazyk. 

 

Přihlášky s uvedením jména, adresy bydliště a školy navštěvované v 5. ročníku je možné podat písemně na ředitelství ZŠ Nový Bor náměstí Míru 128 do 31. 3. 2023.

Skupina s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Informace pro rodiče žáků 6. ročníků ve školním roce 2023/2024

 

Ve školním roce 2023/2024 nabízí naše škola skupinu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy) jsou určeny pro žáky II. stupně (6. – 8. třídy) základní školy. Hlavním sportovním zaměřením jsou míčové hry.

 

Učební plán těchto skupin je ve velmi podobném rozsahu jako u skupin s nerozšířenou hodinou tělesné výchovy. Hodina tělesné výchovy navíc je získána snížením časové dotace pro některou z výchov v příslušném ročníku. V 9. ročníku je skupina organizována jako kroužek míčových her.

 

Žák zařazený do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaváže dodržovat kodex (Velikost: neznámá) (Velikost: 147.84 kB) této skupiny. Při jeho nedodržování může být ze skupiny vyřazen.

 

Zařazení žáka do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovu není limitující pro zařazení tohoto žáka také do skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

 

PŘIJÍMACÍ TESTY SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 17. 5. 2023 OD 12:00 ve velké tělocvičně.

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.