Kotva
Národní plán obnovy

Národní plán obnovy 2020 - 2024 - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Naše škola se zapojila v cílech:

172 - Vybavení škol digitálními technologiemi

Cíl 172 (Velikost: 302.62 kB)

173 - Zakoupení IT zařízení do školního fandu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky

Cíl 173 (Velikost: 303.98 kB)

174 - Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT

Cíl 173 174 (Velikost: 306.32 kB)

Cíl 174 (Velikost: 303.23 kB)

 

Nepřehlédněte
Změny v úplatě za předškolní vzdělání a školské služby od 1.9.2024
20.6.2024

Obědy školákům

Zdravá 5

BAKALÁŘI

Evidenční systém školy 

BAKALARI

Hrdá škola

Ovoce a zelenina do škol

Nový Bor

MŠMT

Odkazy
Mapa webu
A
A
A

Přestup žáka do 6. ročníku - ZŠ náměstí Míru Nový Bor

Vloženo: 3.2.2022 | Autor: Kalitova | Zobrazeno: 2172x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, rozhodli jste se, že Vaše dítě přestoupí do 6. ročníku ZŠ náměstí Míru Nový Bor? Jsme rádi, že jste se rozhodli právě pro naši školu.

Co je k tomu potřeba?

 

K přestupu žáka na ZŠ náměstí Míru Nový Bor je třeba podat Žádost o přestup žáka (Velikost: neznámá) (Velikost: 20.43 kB) na ředitelství školy (nejlépe během měsíce května).

 

Žádost je nutné vyplnit osobně v kanceláři školy. K sepsání žádosti potřebujete občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Na naší škole je možné žáka přihlásit do skupiny s rozšířenou výukou jazyků a do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy (vzájemně se nevylučuje – žák může být zařazen do obou skupin).

 

Do jazykové skupiny se mohou přihlásit žáci 5. ročníků naší školy, kteří do jazykové skupiny nebyli zařazeni ve 2. ročníku, a žáci 5. ročníků jiných škol. Jako první cizí jazyk je vyučován anglický jazyk. Od 6. ročníku si mohou žáci vybrat druhý cizí jazyk, a to jazyk německý nebo francouzský.

Hodinová dotace pro anglický jazyk i druhý cizí jazyk je od 6. do 9. ročníku 3 hodiny týdně.

 

PRO RODIČE – SKUPINA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ 

přijímací zkoušky do skupiny s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVJ) budoucích 6. tříd proběhnou:

ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 8:00 (pro děti z okolních škol)

ve středu 22. 5. 2024 (pro děti ze ZŠ náměstí Míru)

 

Zkouška obsahuje probrané učivo anglického jazyka 1. stupně. Písemná část v podobě online testu prověří gramatické znalosti (zájmena, sloveso CAN, slovesa to BE, to HAVE GOT a pravidelná slovesa v přítomném čase prostém ve větách kladných, záporných, v otázkách, v krátkých odpovědích). Obsahuje také poslechové cvičení a cvičení na porozumění psanému textu. Zahrnuje i doplňovací cvičení z českého jazyka (i/y - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, slovní druhy). V ústní části žák popíše obrázek a předvede schopnost komunikovat na probraná témata: My family, My friends, My school, My day, My free time.  

 

V šestém ročníku bude žák ve skupině s rozšířenou výukou jazyků kromě anglického jazyka vyučován také druhému cizímu jazyku, a to v časové dotaci 3 hodiny týdně. Pro usnadnění organizace výuky v ve skupinách s rozšířenou výukou jazyků pro příští školní rok Vás proto žádáme o sdělení informace, který cizí jazyk si Vaše dcera/Váš syn vybere jako druhý. K volbě nabízíme německý nebo francouzský jazyk. 

 

Přihlášky s uvedením jména, adresy bydliště a školy navštěvované v 5. ročníku je možné podat písemně na ředitelství ZŠ Nový Bor náměstí Míru 128 do 31. 3. 2024. Přihlášky naleznete na přihlášce níže.

 

E- mail: info@zsnamesti.cz,  Telefon : 487 722 010                       

                                                                                                          

PŘIHLÁŠKA DO SKUPINY RVJ - 6. ROČNÍK (Velikost: neznámá) (Velikost: 22.95 kB)

 

??????

??????

 

PRO RODIČE – SKUPINA S ROZŚÍŘENOU VÝUKOU TV

 

Ve školním roce 2024/2025 nabízí naše škola skupinu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy) jsou určeny pro žáky II. stupně (6. – 8. třídy) základní školy. Hlavním sportovním zaměřením jsou míčové hry.

 

Učební plán těchto skupin je ve velmi podobném rozsahu jako u skupin s nerozšířenou hodinou tělesné výchovy. Hodina tělesné výchovy navíc je získána snížením časové dotace pro některou z výchov v příslušném ročníku. V 9. ročníku je skupina organizována jako kroužek míčových her.

 

Žák zařazený do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaváže dodržovat kodex (Velikost: neznámá) (Velikost: 147.84 kB) této skupiny. Při jeho nedodržování může být ze skupiny vyřazen.

 

Zařazení žáka do skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovu není limitující pro zařazení tohoto žáka také do skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

 

PŘIJÍMACÍ TESTY SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 15. 5. 2024 OD 12:00 ve velké tělocvičně.

 

PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍ SKUPINY KE STAŽENÍ (Velikost: neznámá) (Velikost: 21.21 kB)

 

Přijímací zkoušky se skládají z jednoduchých pohybových testů a cvičení pro jednotlivé sporty (člunkový běh - 4x10 m, skok daleký z místa, dovednosti s míčem, leh sedy).

 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 739 572 497 či e-mailové adrese ujka@zsnamesti.cz.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.